RAHMAN'N ZIKRI HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Allah Esm'snn hakikati oldu繠nu hatrlayarak bunun gere簨ni yaamak