ALLAH'N KENDISIYLE KONUMAS HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Bir beer iin Allah'n kendisiyle konumas : vahiy yollu yahut perde arkasndan ya da bir Rasl (melek) irsl edip izniyle dilediini vahyetmesi ile olur.