MUH薘 HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Her eyin Esm'syla varl蹥nda olarak ih漮a eden