BOYUNLARNDA BALAR HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
(beeriyetlerinden kalma) zincirler, zincirleme ballklar