AZAP HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
lm , daim azap (cehennem)