RABBIME ISYAN ETMEK HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Varlmdaki mutlak tedbirini grmezden gelmek