ALLAH' ZIKRETMEK HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
O'nun Esm'snn lemlerde aa kn dnmek.