TEVEKKL HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Allah'a tevekkl etsinler (hakikatlerindeki El-Vek螿 isminin gere簨ni yerine getirece簨ne iman etsinler).