BALN KARNNDA KALMAS HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
lm tadlma srecine kadar dnyasnda bedensellikte kalrd