ESFELI S榑薝IYN HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Sfl madde boyutu-dnya hayat