YOK_SUL HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Allah'a (mutlak muhta) "yok"sullarsnz (Esm'syla varsnz)