ELINI BOYNUNA BALANP ASLM KLMAK HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Arapa deyim = cimrilikten kanmak