BI-GAYR AMED HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Dayana olmakszn
Semlar, dayana olmakszn (Bi-gayr amed) yaratt : (direkt olarak Esm mnlar olarak vardr-varln ilim-uur boyutu)