DALALET HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
manlarndan sonra hakikati inkr edip, inkrlarnda srarl olanlarn tvbeleri asla kabul edilmez.
O'ndan bamsz bir benlik dnr, kabul ederse)gerekten (hakikatten ok uzak) bir sapk inanca sapmtr