DIN-I KAYYM HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Sonsuz geerli Sistem, Snnetullah
slm'a-her eyin Allah'a mutlak teslim olduu gerei
Din-i Kayym (geerli hak din-sistem) : Hanfler olarak Dini O'na (yalnz Allah'a) hlis klarak Allah'a kulluk yapmalarndan, salt ikame etmelerinden ve zekt vermelerinden baka bir eyle emir olunmadlar... te budur.