KALB-I SEL薁 HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
uurunda hakikat a踦簜 踦km olan