KABZETMEK HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Hakikat farkndalyla "yok"luunu hissettirmek