SA'NN OLUUMU HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Adem'in oluumu gibidir (sa'nn oluumu Adem'in oluumu gibiyse, Adem'in oluumu da sa'nn oluumu gibidir. Buna gre dnlmeli bu konu.). Onu topraktan yaratt, sonra "Ol" dedi ve oldu (topraktan-molekler yapdan meydana gelene ruhun nefh olmasyla insan hline gelmesi ile, ana rahminde molekler yapdan meydana gelene ruh nefh olmas suretiyle insann meydana gelmesi ayn eydir).