TOPRA蹥N ALTNDA HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Bedenin derinliklerinde