ARZA VARIS OLMAK HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Bedende Esm kuvveleriyle tasarrufa), Benim salha ermi kullarm (velyet hakikati) vris olur!"