SABIILER HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Allah'a inanmayp yldzlar tanr kabul edip onlara tapnanlar