RABLERINE ORTAK KOMAYANLAR HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Kendilerinde a踦簜 踦kann Rablerinin Esm's oldu繠 bilincindedirler-fen殞illah