BENZERINIZ OLAN, BIR BEERIM HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
(dolaysyla siz de benim gibisiniz);(sizden ayrcalkl olarak) Ulhiyetin TEK'li簨 uuruma vahyolunuyor!