KALPLERINE RBTA KOYDUK HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
uurlarn, mahede hlinde devaml kldk.