LK YARATTMZ GIBI HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Bilin karklndan arnm, saf uurlar olarak