RABBIM BENI KURBUNDA OLGUNLU瓀 ERDIRIR HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
M毃yet srrnn yaand蹥 Tecelli-i Sfat mertebesi. {愯san- K滵il, Sfatlarn tecellisi bahsi; Abdlkerim Ceyl.}