RABBINI ZIKRET HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Hakikatin olan Esm mertebesini (hatrla)!..