MRIK HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Allah'a bir eyi ortak koan.