ALLAH'A SECDE ETMEK HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Allah'a mutlak teslimiyet hlinde olmak