ASHAB- EYKE HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Orman halk; uayb a.s.n kavmi.