TEMIZ ELER HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Bilincin ei kusursuz beden olarak da anlalabilir.