RUHUMDAN NEFHETTIM HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
(Esm mnlarmn zelliklerinden) (fledim)
(nefh = fleme iten dadr; nefholan yani aa karlan Esm mnlarnn zellikleridir ki, varlk lemindeki "Allah'n ruhu" diye iaret edilen de budur Allahu lem)...
Esm mnlarmdan (aa kardmda {nefh yani flemek, iten da eklinde olur daima.