SALSALIN MIN HAMEIN MESNUN HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Dnp gelien hcresel yapdan (toprak+su+hava)