VRISLERIZ (SIZ FNISINIZ BIZ BK'YIZ) HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
zafi varl ile “yok” esmas ile “VAR”is.