MEKRIN TMNN ALLAH'A AIT OLMAS HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Mekrleri ile Snnetullah'ta mekre uradlar