MTEABIHT HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Tebih-misal benzetme yollu anlatm.