MELEKLERIN HER KAPDAN ZERILERINE GIRMESI HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Cennet boyutun yaam i蓾n gerekli kuvvelerin de her kanaldan kendilerinde a踦簜 踦kmas.