MELEKLER HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Kinatta-insanda mevcut kuvveler
(yeryz) melekleri : Bedendeki Esm kuvveleri
meleklerin (bedendeki Esm kuvvelerinin) ; "Adem uura boyun emesi: (bu kuvveler kullanlmaya balanmas)
Esm kuvveleri
meleklerin (bedendeki Esm kuvvelerinin) ; "Adem uura boyun emesi: (bu kuvveler kullanlmaya balanmas)
(uurlu ilev kuvveleri) ikier, er, drder ynl (ilevli) Rasller olarak aa karan Allah'a aittir!