HADI HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Her toplumun bir Hd'si (hakikati gstereni) vardr.
Hakikate erdiren