AR ZERINE ISTIVA ETTI HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Esm'snn zelliklerini Fiiller leminde hkmran kld