ZLIKEDDIYNL KAYYIM HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Geerli Din (anlay);
"Onun dnunda olan tapndklarnz, sadece isim olarak var ki (yani o isimlerin msemmas olarak hibir varlklar yoktur), o isimleri de siz ve atalarnz oluturdunuz; onlarn varlklar hakknda Allah'tan gelmi bir delil yoktur.
Hkm ancak ve yalnz Allah'ndr! Hkmetmitir, sadece kendisine kulluk edilmesini!