SEM HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Gkte-bilin boyutunda-melek boyutta-maddenin hakikati kuantsal boyutta.
fak.
Kiinin hakikati.
Bilin
uur
Benlik bilinci
Bilin mertebeleri
Esm mnlarnn aa k olan uur
Duhan hlindeki semya : ekillenmemi ftr benlik
Yedi sem : Yedi Bilin {Nefs} mertebesi
Dnya sems :(En yakn sem) (Bi-)mesabh (aydnlatclar-fikirler) ile ssledik ve hfzettik (hafzada kaydedip koruduk {beyinde deil; ruh bedende.Ruh Beden..
Evren'e ve de uura