SUBHANEKE HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Her an yeni bir ey yaratp bunlarla da asla kaytlanmayan ve snrlanmayansn.