YUNUS'UN KAVMI HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Yunus'un kavmi hari! (Kavmi, Yunus'un aralarndan ayrlp gitmesinden sonra kendilerine azabn geleceini hissedip toptan iman ve tvbe ettiler)...