FURKAN HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Hak ile btl, hayr ile err olan ayrt eden) inzl etti.
Hak ile btl ayrt etme kuvvesi
Hak ile btl ayrt eden
Hakikat ile asl olmayan ayrt edici