GAN HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
"H" El Gan'dir (yarattklaryla kaytlanmaktan ve snrlanmaktan berdir)...
"H"viyeti {ZT'} itibaryla, Esm'snda aa kanlarla kaytlanmaktan veya onlarla snrl tanmlanmaktan mnezzehtir)!