RCU HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
O'na rcu edeceksiniz; (Hakikatinizin, Esm'syla yaratlm oldu繠nu Hakk-el yak螽 yaayacaksnz)!