BIL KST HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Sonra (birimsellik boyutunda) iman edip imann gere簨 fiilleri a踦簜 踦karanlar hak ettiklerine g顤e cezalandrmak (yani kendisinden a踦簜 踦kann sonu蔮arn yaatmak) i蓾n onu birimsel kiili簨ne ("KAF" harfiyle iaret edilen "BEN"lik) iade eder. (aslna rcu aamasndan sonra Esm'sndaki Mu蟂 ismi anlamna g顤e)...