RK EDENLER HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Azamet-i lhiyye'yi mahede edip eilenler
Boyun eenler
Rk eder :Varlkta her an tedbir edenin Allah Esm's olduunu mahedesinin hayeti, tzimi iinde