NFAK HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Rzklandrdklarmzdan (maddi veya salt yaamann sonucu oluan manev rzk) infak ederler.